Hộp Thiệp Từ Bi

Hộp Thiệp Từ Bi
Mã sản phẩm:
10277
Giá bán:

Mô tả

HUẤN TỪ CỦA BẬC THẦY
Trong cuộc sống, có những điều tuyệt vời mà càng cho đi, chúng ta lại càng nhận được nhiều hơn. Lòng từ ái cũng vậy, ban trải tình yêu thương, sự tử tế chính là gieo thêm hoa trái hạnh phúc cho chính mình.
Sản phẩm: Hộp thiệp từ bi - Mỗi huấn từ tâm yếu là một lời khai thị của trí tuệ và tình yêu thương từ Bậc Thầy chứng ngộ.