Bản Tôn Chân Ngôn Trí Tuệ Kim Cương Thừa

Bản Tôn Chân Ngôn Trí Tuệ Kim Cương Thừa
Mã sản phẩm:
9747
Giá bán:
50.000đ

Mô tả

Mục đích của Kim Cương Thừa là thực hành sinh tử và vượt qua nỗi sợ chết để sống với tự tính Phật bất sinh bất diệt nơi chính mình. Tinh túy của giai đoạn phát sinh là nhận ra hết thảy vạn pháp là Bản tôn, mọi âm thanh là Chân ngôn và tất cả tư tưởng là Giác tính thanh tịnh. Kết quả của của việc thực hành bạn trở thành một bậc hóa thân giác ngộ có khả năng chủ định chuyển thể tái sinh trong cõi luân hồi để lợi ích vô lượng hữu tình.

Đây là cuốn cẩm nang giới thiệu các pháp thực hành thứ lớp cơ bản tu tập theo Kim cương thừa. Qua các huấn từ và lý giải minh triết của Đức Nhiếp Chính Vương Kyabje Khamtrul Rinpoche, một bật Kim cương Thượng sư trứ danh, các bạn sẽ được dẫn nhập vào thế giới nhiệm mầu của Kim Cương Thừa, khai mở Mandala hợp nhất lòng từ bi trí tuệ vốn sẵn đủ nơi mỗi chúng sinh.