Tam Thừa Phật Giáo Truyền Thừa Tinh Túy

Tam Thừa Phật Giáo Truyền Thừa Tinh Túy
Mã sản phẩm:
9748
Giá bán:
50.000đ

Mô tả

Đức Phật tuyên thuyết tới 84.000 pháp môn nhằm phù hợp với căn cơ chúng sinh, song các pháp này đều cùng mục đích giúp chúng sinh giải thoát khỏi biển khổ luân hồi và chứng đạt giác ngộ. "Tam thừa Phật giáo và Truyền thừa tinh túy" là tuyển tập các bài giảng của Đức Nhiếp Chính Vương Khamtrul Rinpoche đời thứ IX Jigme Pema Nyinjadh về nguồn gốc Tiểu Thừa, Đại Thừa Kim Cương Thừa, về những quan kiến, cấp độ, thứ lớp thực hành và các phẩm hạnh mà hành giả cần trưởng dưỡng trên từng giai đoạn tu tập.
Ngài Đặc biệt chiết giải về sự thực hành theo Kim Cương Thừa, là kết tủy tinh túy của cả ba thừa, để chuyển hóa các xúc tình phiền não nơi thân tâm mỗi người thành  tình yêu thương và trí tuệ hiểu biết lợi ích bản thân và hữu tình pháp giới.