Những Hành Giả Yogi Của Truyền Thừa Drukpa

Những Hành Giả Yogi Của Truyền Thừa Drukpa
Mã sản phẩm:
9741
Giá bán:
60.000đ

Mô tả

Những Hành Giả Yogi Của Truyền Thừa Drukpa

Truyền thừa Drukpa, kể từ giây phút thiêng liêng 800 năm trước khi Bậc Thượng sư sáng lập chứng kiến chín rồng thiêng bay lên trong vô số điềm cát tường khác, đã được nhiều bậc hành giả chân chính tuân theo thực hành và thành tựu giác ngộ ngay trong một đời. Các Ngài đã để lại những di sản tâm linh và hữu hình mà cho đến hiện nay chúng ta vẫn có thể chiêm ngưỡng, tầm đọc và tôn kính như những lời động viên sách tấn trên bước đường tu tập và cả trong cuộc sống thường nhật, nhất là trong thời đại ngày nay khi hiện đại hóa và chủ nghĩ vật chất dường như đã trở thành động lực chủ yếu chi phối đằng sau mọi sự phát triển bên ngoài của xã hội.

Cuốn sách kể lại câu chuyện diệu kỳ về cuộc đời hóa thân chuyển thế của các Ngài, những bậc thượng thủ với tâm hồn tự do tự tại, những bài pháp sống động về niềm hỷ lạc, hạnh xả ly, vô ngã vị tha, nhẫn nhục, tự tại. Sự hiển lộ khả năng phô diễn những pháp thần thông biến hóa như phân thân, không hành, lưu giữ dấu tích chứng ngộ trong các tịnh thất, sơn động…của các  Ngài chỉ là phương tiện thiện xảo đem lai niềm tin cho chúng ta vào năng lưc của sự thưc hành tu tập, và chứng minh rằng bản chất của vạn pháp chỉ là bóng ảnh, là ánh sáng, là hư vô, và tất cả đều dựa trên nguyên lý cơ bản các pháp duy tâm tạo. Đó không chỉ là những câu chuyện nhiệm màu mà còn giúp chuyển tải những thông điệp mạnh mẽ về tình yêu thương, lòng bi mẫn và trí tuệ bao trùm khắp pháp giới, vũ trụ.

Cuốn sách cũng bao gồm phần giảng pháp từ các Bậc hóa thân chuyển thế hiện đời của các Đại hành giả yogi trứ danh trong quá khứ. Chủ đề các bài giảng đi từ những giáo lý căn bản của Đại thừa - Kim Cương Thừa như  hóa thân quy y Tam Bảo, Nghiệp và Bồ đề tâm cho tới những nhắn gửi, chia xẻ chân thành tới Phật tử nói chung như lời giải thích ý nghĩa của việc trở thành một Phật tử, ý nghĩa của động lực tu tập, hay khái quát về pháp thực hành Bồ Tát Hạnh. Các bài giảng này không chỉ có ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống ngày nay, mà còn giúp chúng ta quay trở về với những vấn đề căn bản cội rễ của mình. Với những bậc thượng nhân siêu phàm dạo chơi trong thế giới này để cho chúng ta biết những bí mật của cuộc sống chân thực và những bí quyết hạnh phúc, việc đọc tiểu sử và những thông điệp mà các Ngài chia sẻ sẽ giúp chúng ta nhận ra được phần nào tâm thức rộng lớn bao la của các Ngài.