800 Năm Phụng Sự Nhân Loại Và Vũ Trụ - Hạnh Ngộ Minh Sư

800 Năm Phụng Sự Nhân Loại Và Vũ Trụ - Hạnh Ngộ Minh Sư
Mã sản phẩm:
9750
Giá bán:
60.000đ

Mô tả

Hạnh ngộ Minh sư với các chủ đề như "Đời sống tâm linh trong thời hiện đại" cho ta một cái nhìn sâu xa về định luật nhân –quả, về trí tuệ hiểu biết và thực hành tâm linh đúng đắn để mang lại lợi ích chân thật; chủ đề "Trí tuệ và phụ nữ" trình bày về giác ngộ không phân biệt giới tính, đại trí tuệ không phân biệt giới tính, đại từ bi không biệt giới tính và chân lý cứu kính cũng không phân biệt giới tính sẽ mang lại cho ta một cái nhìn thấu triệt về vấn đề bình đẳng giới.
Những bài giảng như "Tâm linh không tôn giáo" đưa ra hướng dẫn để thiết lập được sự cân bằng giữa thế giới nội tâm và đời sống bên ngoài, không thiên lệch cực đoan, vừa biết tôn trọng những trải nghiệm trong cuộc sống đồng thời cũng biết cách buông xả một cách tích cực, trong hiểu biết và an lạc.