Hành trình thời gian

Hành trình thời gian
Mã sản phẩm:
9751
Giá bán:
200.000đ

Mô tả

Hành trình thời gian là cuốn tiểu sử bằng ảnh của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ XII - bậc lãnh đạo tâm linh tối thượng của Truyền thừa Phật giáo Đại thừa – Kim Cương thừa Drukpa.

Đức Pháp Vương từng chia sẻ rằng “Những bài giảng phải cố gắng truyền tải phần tinh tuý Giáo Pháp của Đức Phật và phần thực hành tâm linh bằng những ngôn từ giản dị nhất mà không được có bất kỳ sự phô diễn văn chương nào. Tôi hy vọng rằng những ấn phẩm của DPPT giúp bạn hiểu được ý nghĩa căn bản và con đường chính đạo của Phật Pháp”.