Tin tức

Thứ bảy, Tháng 7 11, 2020 - 20:19
Một cách đơn giản, Lục tự Đại Minh chân ngôn nêu biểu lòng đại bi hay hạnh phúc giác ngộ của bản thân chúng ta và chư Phật vốn bất khả phân. Chân ngôn này được tạo thành từ sáu chữ để cứu độ sáu cõi luân hồi: Với âm thanh OM để nêu biểu tự tính của vạn pháp, đó chính là Pháp thân. Với MANI để...
Thứ bảy, Tháng 7 11, 2020 - 20:16
Mặc dù chúng ta luôn muốn tự do hoặc cho rằng mình đang có được tự do, nhưng thực tế là chúng ta luôn bị chi phối bởi các xúc tình tiêu cực như tham lam, sân giận, mê mờ, tà kiến… Chúng ta muốn thoát khỏi mọi ràng buộc và không muốn tuân theo kỷ luật. Nhưng ta không thể làm như vậy vì nếu thiếu...
Thứ bảy, Tháng 7 11, 2020 - 20:12
Chày Phổ Ba Kim cương đôi khi được gọi là “chiếc đao Kim cương thần diệu”, đây là một pháp khí trong nghi thức Mật thừa được sử dụng để hàng phục quỷ dữ và tiêu trừ chướng ngại. Những hành giả Mật thừa cao cấp thường sử dụng pháp...
Thứ bảy, Tháng 7 11, 2020 - 20:09
Nếu ngẫm kỹ về điều này, bạn sẽ nhận thấy Bồ đề tâm là cảm giác của sự quan tâm sâu sắc, với tình thương yêu và lòng bi mẫn hướng về hết thảy hữu tình. Do thực sự thương yêu và đồng cảm, bạn không chỉ cảm thấy, bạn còn muốn có những hành động quan tâm chăm sóc dành cho chính bạn, với bạn bè và cha...
Thứ bảy, Tháng 7 11, 2020 - 19:57
Bây giờ, nếu bạn tha thiết mong muốn tìm ra con đường giải thoát, tôi sẽ tiết lộ một số điều bí mật, vậy các bạn hãy chú ý lắng nghe. Trải qua vô số niên kiếp, sẽ rất khó để tìm cầu sự che chở, hộ trì của Phật Pháp nếu không có nhân duyên, vì vậy lắng nghe dù chỉ một lời pháp cũng sẽ giúp bạn gieo...
Thứ bảy, Tháng 7 11, 2020 - 19:54
Kim Cương Thượng sư Liên Hoa Sinh là Đại thành tựu giả tu chứng hiện thế ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ 8. Kinh điển dạy rằng Ngài cùng Đức Phật Thích Ca và Đức Quan Âm là đồng một thể. Chính Đức Phật Thích Ca đã từng huyền ký sau khi nhập Niết bàn khoảng một nghìn năm, Ngài sẽ hoá thân trở lại trong hình...
Thứ bảy, Tháng 7 11, 2020 - 19:50
Hôm nay là ngày vía Đức Thượng sư Liên Hoa Sinh. Nên thực hành pháp tu Trường Thọ trong ngày này để tăng trưởng công đức, sự trường thọ, trí tuệ... Đức Phật Trường Thọ là vị Phật thứ ba trong Tam Bộ Trường Thọ. Thứ nhất là Bạch Độ...
Thứ bảy, Tháng 7 11, 2020 - 19:45
Văn hóa vùng Himalaya sử dụng rất nhiều biểu tượng giác ngộ, biểu tượng cát tường trong đời sống hàng ngày, ở khắp mọi nơi. Đó chính là phương tiện thiện xảo của Kim Cương thừa. Vì khi được nhìn thấy, chiêm ngưỡng các biểu...
Thứ bảy, Tháng 7 11, 2020 - 19:42
Đức Phật Dược Sư là Tôn chủ của thế giới Tịnh Độ Lưu Ly ở phương Đông, có danh xưng là Kim Cương Phật. Cúng dàng Đức Phật Dược Sư có thể tiêu trừ được hàng trăm bệnh, tiêu trừ nguyên nhân của căn bản phiền não. Ngài có một mặt...
Thứ bảy, Tháng 7 11, 2020 - 19:39
Cây đàn hương là loại cây có lịch sử hàng nghìn năm và được xem là một trong những loài cây vô cùng linh thiêng. Tinh dầu đàn hương được chiết xuất từ gỗ đàn hương để sử dụng. Gỗ đàn hương là loại gỗ giá trị cao thứ hai trên thế giới...