Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm mới

Tin tức

Một cách đơn giản, Lục tự Đại Minh chân ngôn nêu biểu lòng đại bi hay hạnh phúc giác ngộ của bản thân chúng ta và chư Phật vốn bất khả...

Mặc dù chúng ta luôn muốn tự do hoặc cho rằng mình đang có được tự do, nhưng thực tế là chúng ta luôn bị chi phối bởi các xúc tình tiêu cực như...

Chày Phổ Ba Kim cương đôi khi được gọi là “chiếc đao Kim cương thần diệu”, đây là một pháp khí trong nghi thức Mật...