Tin tức

hời xa xưa, có một cậu bé theo túc nghiệp sẽ chỉ sống được đến năm bảy tuổi. Sáu năm trôi qua và một ngày nọ, vì cảm thấy bất lực và không muốn...

Sinh ra từ những giọt nước mắt của lòng bi mẫn nơi Đức Đại từ bi Quan Âm, Bậc Giải Thoát Tara với công hạnh từ bi,...

Tranh Đức Phật Dược Sư

Đức Phật dạy rằng nguồn gốc của mọi bệnh tật là do niềm tin vào bản ngã tồn tại chắc thật, sự tin tưởng này...