Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm mới

Tin tức

KÍNH MỪNG THÁNG PHẬT ĐẢN SAGA DAWA

Theo lịch Kim Cương thừa, tháng tư hay tháng Saga Dawa, là “tháng của công đức thù thắng”. Tháng này được coi là tháng mà...

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng Phật Đản linh thiêng hay còn gọi là tháng Saga Dawa theo Kim Cương thừa.

Mùa Phật đản vào tháng 4 âm...

Giải Thoát Phật Mẫu Tara

Pháp luân như ý ban cho thọ trường

Cúi xin Độ Mẫu xót thương

Những khi tính mạng lâm...