Cờ Tể Tướng Báu 70 x 100 cm

Cờ Tể Tướng Báu 70 x 100 cm
Mã sản phẩm:
9940
Giá bán:
450.000đ

Mô tả

Cờ Tể Tướng báu
Kích thước 70 x 100 cm