Cờ Dây Cầu Nguyện Bản Tôn Nepal 30 x 35cm

Cờ Dây Cầu Nguyện Bản Tôn Nepal 30 x 35cm
Mã sản phẩm:
9944
Giá bán:

Mô tả

Cờ dây cầu nguyện BT Nepal
Kích thước 30 x 35 cm
Chiều dài 3m