Danh sách tác giả

Gyalwang Drukpa là người đứng đầu dòng Truyền thừa Drukpa. Ông sinh vào sáng ngày 10/1/1963 (Quý Mão, thuộc cung thứ 16 theo Tạng lịch). Đức Gyalwang Drukpa hiện đời là lãnh đạo tối thượng và hóa thân chuyển thế đời thứ XII của sáng lập Truyền thừa...