Bảo Báu Của Tâm

Bảo Báu Của Tâm
Mã sản phẩm:
9738
Giá bán:
120.000đ

Mô tả

Bảo Báu Của Tâm

Nguyện Con - Cha Mẹ sum vầy

Muôn đời hạnh ngộ, không rời thâm duyên

Trước tòa Bảo tháp linh thiêng

Con hằng phát nguyện mỗi lần viếng thăm

Cha luôn thỏa nguyện con mong

Từ Bi ban trải phúc duyên cam lồ

Lời Cha con mãi còn ghi

Nay xin Cha hãy chứng tri nguyện cầu

Xin lời hứa khả đến mau

Cha thời nhập thế, con hầu gặp Cha