Vòng Cổ Đá Mắt Hổ - Thiên Thanh - Chày Kim Cương Pha Lê

Vòng Cổ Đá Mắt Hổ - Thiên Thanh - Chày Kim Cương Pha Lê
Mã sản phẩm:
9531
Giá bán:
2.100.000đ

Mô tả

Vòng cổ hộ thân đá Mắt Hổ, đá Thiên Thanh và chày Kim Cương Pha Lê