Bộ Thất Bảo Hợp Kim

Bộ Thất Bảo Hợp Kim
Mã sản phẩm:
9514
Giá bán:
2.100.000đ

Mô tả

Bộ Thất Bảo mang lại quyền lực, sức mạnh, sự tự tin dùng trưng bày trong phòng khách, phòng làm việc.
Bộ Thất Bảo gồm có:
1. Hoàng Hậu Báu
2. Tướng Quân Báu
3. Ngựa Báu
4. Ngọc Báu
5. Tể Tướng Báu
6. Tượng Báu
7. Pháp Luân Báu

Vui lòng liên hệ Trung Tâm để biết giá sản phẩm.