Chuỗi tràng 108 hạt pha lê lục tự - trắng

Chuỗi tràng 108 hạt pha lê lục tự - trắng
Mã sản phẩm:
10430
Giá bán:
900.000đ

Mô tả

kích cỡ: 10ly