Chuỗi tràng 108 hạt đá mắt hổ

Chuỗi tràng 108 hạt đá mắt hổ
Mã sản phẩm:
10422
Giá bán:
600.000đ

Mô tả

kích cỡ: 8ly