Mặt dây Chày kim cương đơn nổi 1 x 3 cm

Mặt dây Chày kim cương đơn nổi 1 x 3 cm
Mã sản phẩm:
10149
Giá bán:
800.000đ

Mô tả

Mặt dây Chày kim cương đơn nổi 1 x 3 cm